رسانه های اجتماعى در برندینگ

براى نسلى که بر پایه قواعد و ترتیبات سنت چاپ و نوشتار تربیت شده اند ، قبول سنت شفاهى و تن دادن به الزامات آن کار دشوارى است. با انتقال قدرت از شرکتها و سازمانها به مردم و از رسانه تحت کنترل به یک رسانه آزاد ، خیل عظیم مدیران و مشاوران تربیت یافته با فرهنگ برند نوشتارى حال که دنیاى مبتنى بر راهبردهاى به کلى محرمانه و نفوذگر فرهنگى شان به دنیاى شعر رجعت کرده است چه سرنوشتى را پیش رو خواهند داشت؟

 

الزامات برندینگ عاطفی در کسب و کارها

زمانى که ان بى سى در هالوا بر روى تأسیس یک مرکز خدمات ویدئویى آنلاین سرمایه گذارى کرد ، در ابتدا ساختمانهاى بزرگى را اجاره کرد و تعداد زیادى از مشاوران ، آینده پژوهان و کارشناسان زبده در حوزه ى فناورى را به خدمت گرفت تا پرچم رهبرى این بازار را در دست بگیرد. اما دیرى نپایید که با آمدن جاسون کلار به این شرکت و بیرون راندن مشاوران ، ساختمانهاى معمولى با مبل و اثاثیه ى ارزان جایگزین ساختمانهاى مجلل و گرانقیمت قبلى شدند. هدف این مدیر تازه وارد آن بود که با افرادى کار کند که حاضر باشند با دیگران روابط عاطفى برقرار کنند.

برندهاى پرورش یافته در فرهنگ تمرکز گرایى در صورتى که بخواهند این تغییرات را مدیریت کنند باید فرهنگ سازمانى شرکت خود را از اساس مورد ارزیابى مجدد قرار دهند.

آنها باید ببینند آیا افرادى نظیر کلار را در اختیار دارند که توانایى مدیریت و پیاده سازى این تغییرات و فرهنگ سازمانى را داشته باشد که قادر به تربیت اینگونه مدیران اجرایى باشد ؟ گربه بودن و ماهى ( مصرف کننده ) درون آکواریوم را تماشا کردن ، از درون آکواردیوم بودن راحت تر است ؛ بویژه اگر شما یک گربه باشید. سامانه وب که امروز به صورت موهبتى بزرگ براى چند ملیتى ها و کسب و کارهاى فعال در مناطق جغرافیایى وسیع درآمده است ، شاید انقلابهاى متفاوتى نسبت به گذشته همچون بازگشت به مدل یونان ، دموکراسى مصرف کننده و پایان انحصارات را هدف قرار داده باشد.

 

برندسازی و تحولات جدید

برندهایى که قصد دارند خود را با تحولات جدید انطباق دهند ، به افراد روشن ضمیر و آموزش دیده براى کار کردن مطابق سنت یونان و متصف به خلاقیت نیاز دارند. معماران ، طراحان ، مهندسان و عالمانى که هر کدام در رشته ى خود منشأ اختراعات و ابتکارت جدیدند ، پژوهشگرانى که همواره در وادى نوآورى سیر مى کنند و فیلسوفانى که قادرند در مورد عواطف و احساسات انسانها سخن بگویند. آنهایى که مى دانند چگونه به زبان جدیدى که در آن کدهاى فناورى به کار رفته است صحبت کنند ، به زبان آینده سخن مى گویند.

بویژه زمانى که این زبان را در جهت خدمت بیشتر به مردم به کار مى برند. هنرمندانى که با دانش و معلومات خاص خود در الهام بخشیدن و ایجاد شور و شوق در ما حقیقت وجودى مان را به چالش مى کشند و ما را از منطقه ى امنى که براى خود ساخته ایم خارج مى کنند ، پیشقراولان سبک جدید کسب و کار خواهند بود و من توصیه ام به شرکتها آن است که شرایط را براى ورود اینگونه افراد به سازمان خود مهیا کنند.

 

برندسازی در توئیتر

برندسازی در توئیتر

مطمئن نیستیم که آیا مى توان توئیتر را نمونه ى به روز و مجسمى از سنت یونان در زمینه ى برندسازى قلمداد کرد یا نه ، اما همین قدر مى دانیم که اگر شرکتها خود را با خدمات بد و ضعیف به جامعه بشناسانند ، میلیونها نفر در توئیتر که پاسخ هر مسأله اى را بهتر از کارکنان مراکز تلفن آنها مى دانند ، به سرعت طشت رسوایى آنها را به زمین خواهند زد و ( این شرکتها ) امکان سوار شدن بر قایق بزرگ را از دست مى دهند.

از این پس جریان اطلاعات کمتر کنترل شده خواهد بود و بیشتر شکل خودجوش به خود خواهد گرفت. ارزشهاى در حال ظهور این تمدن خلاق که بر بستر گفت و گو و زمان شکل یافته است ، بر گرد این زبان جدید خواهند چرخید . فرصتهایى که توئیترهاى جهان آنها را در اختیار ما قرار داده اند ، انسانگرایى را بیشتر پرورش خواهند داد و منشأ کاوشهاى بنیادین دوباره اى خواهند شد که قادرند منبع الهامى براى ظهور رهبران حقیقى و فرهنگهاى حقیقى واقع شوند ؛ رهبران و فرهنگهایى که فلسفه ى وجودى شان ما را به مناظرات و مباحثاتى جدید در راستاى گسترش حقیقت وجودى انسان سوق خواهند داد.

 

برندینگ اجتماعی

برندینگ اجتماعى ، همان فلسفه ى جدید و کاوشهاى بنیادین درونداد همان چیزى است که الهام بخش مردم خواهد بود و براى آنها خوشى و لذت به همراه خواهد آورد.

برندهاى سنتى به دو دسته ى کلى تقسیم خواهند شد. یک دسته آنهایى هستند که قادرند خود را با شرایط جدید وفق دهند و مشتریان از آنها براى پیوستن به رسانه ى اجتماعى جدیدشان دعوت خواهند کرد ، و دسته ى دیگر را برندهایى تشکیل مى دهند که مشتریان از آنها دعوتى به عمل نخواهند آورد. این تفکر که شبکه هاى اجتماعى صرفاً یک کانال ارتباطى دیگر نظیر تلویزیون یا بستر رسانه اى دیگرى هستند که برندها مى توانند عنان آن را در دست بگیرند و به وسیله ى آن سلطه ى خود را بر بازار گسترش دهند ، تصور گزافى است که از حقیقت انسان به دور است.

 

برندینگ اجتماعی و تبلیغات

تبلیغاتى که ما مى شناسیم ، هرگز بخش قابل توجهى از برندینگ اجتماعى را در بر نخواهد گرفت مگر آنکه تبلیغات برند از پیروانى فراوان و پرشور و حرارت نظیر آنچه که بى ام دبلیو یا باراک اوباما آن را دست و پا کردند ، برخوردار باشد.

برندهاى قدیمى با ورود محصولات جدید به سبد مصرفى مصرف کنندگان ، به تدریج فضاى کمترى براى تبلیغ در اختیار خواهند داشت. این شرایط به محصولات جدید امکان مى دهد بیشتر خود را به کیف مصرف کننده نزدیک کنند.

براى مثال ، آى فون اپس کسب و کارهاى جدیدى با محصولات جدید راه اندازى کرده است که همراستا با رسانه جدیدند. برندینگ اجتماعى فرصت لازم را براى عرضه ى محصولات جدیدى فراهم خواهد ساخت که به مردم این امکان را بدهد از رسانه به نحو بهترى استفاده کنند و از آن لذت بیشترى ببرند. از این پس برندها بر کاکل تولیدکنندگان اداره نخواهند شد بلکه ، مردم و آن دسته از افراد حاضر در مراکز صنعتى که به ارزش وجودى مردم واقف هستند ، سرنوشت برندها را در دست خواهند گرفت.

 

در سال هاى اخیر ، گرایش به بازاریابى اجتماعى که در برابر اخلاقیات و منافع جامعه مسئولیت پذیر باشد ، افزایش یافته است . مطرح شدن عبارت هاى پر سر و صدا مانند ” شهروندى سازمانى ” و ” مسئولیت اجتماعى شرکت ” شاهد این ادعا هستند . البته ، ارزش هاى اخلاقى همواره محرک اصلى بازاریابى اجتماعى نیستند بلکه هدف اصلى بهبود تصویر کلى شرکت است . ابعاد داخلى مسئولیت اجتماعى شرکت ، به چگونگى تعامل شرکت با کارکنان ( حفاظت از کارکنان ، بهبود شرایط محیط کارى و غیره ) و همچنین توجه به فرآیندهاى تولید سازگار با طبیعت ( کاهش آلودگى هاى محیطى ) مربوط مى شود و بعد مهم خارجى آن به تمام ذینفعان ارتباط پیدا مى کند .

 

اهداف مسئولیت اجتماعی در برندسازی

مفهوم مسئولیت اجتماعى شرکت بسیار متنوع و گوناگون است . طیف آن از حمایت از فعالیت هاى اجتماعى تا هماهنگى کامل تولید با استانداردهاى زیست محیطى و اجتماعى ، گسترده است . اهداف مسئولیت اجتماعى شرکت به عنوان بخشى از مدیریت برند عبارت است از :

• افزایش منافع ذینفعان

• تمایز نسبت به رقبا

• ایجاد و افزایش اعتماد در سرمایه گذاران

• جذب تصمیم گیرندگان

مثال همکارى بریتیش ایرویز با صندوق کودکان سازمان ملل ، بهترین مثال پذیرش مسئولیت اجتماعى در بازاریابى تجارى صنعتى است . این برنامه همکارى ” تغییر براى خوبى ” نامیده شد و باعث تشویق مسافران به پرواز با این خط هواپیمایى گردید . در طول ده سال ، بریتیش ایرویز تقریباً ۴٠ میلیون دلار از این برنامه سود برده است.

 

مطالب مرتبط:

راه حل های خلاقانه (Creative S

ارتقای مهارت های مدیریتی (Impr

توصیه های مشاوره کسب و کار برا

مزیت های استخدام یک مشاور کسب

ویژگی های یک مشاور در کسب و کا

روش های جلب مشتری در کسب و کار

 

آیا نیاز به مشاوره در زمینه کسب و کار خود دارید؟

همین حالا درخواست خود را ثبت کنید!

 

ما راه حل را می دانیم ، در غیر اینصورت آنرا می یابیم.           .We know the solution, Otherwise We will find it

ارتباط با ما

درباره ما

علیرغم وجود فرصت های گوناگون برای ادامه این مسیر در خارج ازکشور، دغدغه اداره کسب و کارها به شیوه کاملا سنتی در کشور عزیزمان من را بر آن داشت که قدم به عرصه مشاوره کسب و کار گذاشته تا بتوانم به نوبه خود گام هایی را هر چند کوچک در نزدیک تر کردن شیوه مدیریت کسب و کارهای کشورمان به سمت استانداردهای روز دنیا بردارم.